Privacyverklaring - Uitkijktorens.nl

Privacyverklaring

1. Algemeen

Uitkijktorens.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en doet er alles aan om deze gegevens zorgvuldig te beschermen. Persoonlijke gegevens worden door Uitkijktorens.nl dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In dit document leest u hoe Uitkijktorens.nl omgaat met uw persoonsgegevens.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Uitkijktorens.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze bij het invullen van het contactformulier op onze website verstrekt of doordat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

3. Gebruik van persoonsgegevens

Uitkijktorens.nl gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u per e-mail te kunnen benaderen.
  • Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het verzenden van een digitale nieuwsbrief of e-mailing.

4. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie van Uitkijktorens.nl tenzij:

  • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Uitkijktorens.nl met u heeft afgesloten en u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Daarnaast zijn op de website van Uitkijktorens.nl sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen deze social media platforms uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan deze social media platforms. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer. Uitkijktorens.nl is hier dan ook niet voor aansprakelijk.

5. Marketingactiviteiten

Uitkijktorens.nl biedt incidenteel een nieuwsbrief of e-mailing aan waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over inspiratie en nieuwe m.b.t. uitkijktorens. Uw e-mailadres wordt na inschrijving via het contactformulier en/of referentie toegevoegd aan de lijst van abonnees. Indien gewenst kunt u zich op ieder moment weer afmelden van de marketingactiviteiten van Uitkijktorens.nl, via het afmelden op een nieuwsbrief of e-mail.

6. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wanneer u aan Uitkijktorens.nl persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. Als u van een van deze rechten gebruikt wilt maken, of indien u vragen heeft over deze privacyrichtlijn kunt u ons bereiken op info@uitkijktorens.nl. Uitkijktorens.nl zal binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

U kunt Uitkijktorens.nl laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zorgen er dan voor dat we u dan niet meer benaderen voor andere diensten dan de diensten die u al van ons heeft afgenomen. U kunt dit kenbaar maken via info@uitkijktorens.nl.

7. Bewaartermijn

Uitkijktorens.nl bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin we dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Websites van derden

De privacyrichtlijn van Uitkijktorens.nl is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan onze website zijn verbonden. Uitkijktorens.nl staat dan ook niet in voor de werkwijze van deze derden, of zij op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Uitkijktorens.nl raadt u aan de privacyrichtlijn van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt en er uw gegevens op achterlaat.

9. Beveiliging

Uitkijktorens.nl heeft passende technische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, waaronder een SSL-beveiliging op de website.

10. Wijzigingen in de privacyrichtlijn

Uitkijktorens.nl behoudt zich het recht voor haar privacyrichtlijn aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyrichtlijn is bijgewerkt op 8 juli 2022.